Vloer vergelijken
Direct een offerte aanvragen voor een nieuwe vloer

VLOER OFFERTE AANVRAGEN

Vloerisolatie

Het isoleren van vloeren is iets moeilijker dan muren maar minstens even belangrijk. Vloeren kunnen het gemakkelijkst geïsoleerd worden in een nieuwbouwwoning. Bij bestaande woningen gaat het isoleren van vloeren om een ingrijpende klus, waarbij meestal de hele vloer verwijderd moet worden. Hoewel het warmteverlies door de vloer kleiner is dan door de muren of door het dak van de woning mag het verlies niet onderschat worden. Om de isolatie van uw dak en muren optimaal te laten renderen moeten ook de vloeren geïsoleerd worden.

Voordelen van vloerisolatie

Wat zijn de voordelen van vloerisolatie? Het plaatsen van vloerisolatie zal zorgen voor minder warmteverlies en dus een minder hoge energierekening. Zo draagt u bij tot duurzaam wonen en een beter milieu en hoeft u minder geld te besteden aan energie. Daarenboven biedt vloerisolatie meer comfort doordat de oppervlaktetemperatuur van de vloeren hoger zal liggen. Er bestaan verschillende manier om de vloer te isoleren, ze hangen af van het vliertype:

  • Een vloer onder een kruipkelder
  • Vloertegels in een zandbed
  • Een vloer op volle grond

Het isoleren van een vloer op volle grond is het moeilijkst en in dit geval moet u ook afwegen of dergelijke ingrijpende werken wel de moeite waard zijn. Dergelijke werken zijn wel ideaal te combineren met het leggen van vloerverwarming, dan bent u immers verplicht om isolatie te leggen. Bij het isoleren van een vloer op volle grond moet u er rekening mee houden de vloer op dezelfde hoogte te houden. U zal ook rekening moeten houden met de water) en elektriciteitsleidingen die onder de vloer liggen. In de twee andere gevallen is het gemakkelijk om de vloer te isoleren omdat de isolatie gemakkelijker onder de vloer kan geplaatst worden. Toch is het mogelijk dat sommige plaatsen niet geïsoleerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de buizen van het sanitair onder de vloer lopen. Hierdoor kunnen koudebruggen ontstaan waardoor de vloer niet optimaal zal isoleren.

Subsidie voor het isoleren van vloeren april 2024

Met de nieuwste-systemen is het thermisch (en akoestisch) hoogwaardig “vloer isoleren” (vooral in oudere woningen) heel eenvoudig geworden. U slaat daarmee meerdere vliegen in één klap, terwijl u op overheidssubsidie aanspraak maken kunt. U dient daarmee de belangen van milieu en niet in het minst van uw eigen portemonnee, die hier heel vriendschappelijk samengaan. Het verhoogt bovendien uw wooncomfort want u hebt ook geen koude voetjes meer. Daarbovenop, – nu u toch bezig bent -, kunnen ongelijke en verzakte vloeren bij het “vloer isoleren” tegelijk geëgaliseerd en verhoogd of uitgevlakt worden, zonder dat de (drassige) ondergrond nog verder wordt belast. Ook voor zo’n bouwkundige ingreep, die snel en goedkoop realiseerbaar is, kunt u mogelijk beroep doen op overheid’s subsidiepot (ISDE).

Meer informatie over het isoleren van de vloer

Onder ‘begane grond vloer’ verstaan we de laagst gelegen vloer van een zelfstandig staande woning. Het kan zijn dat uw woning boven een andere verwarmde ruimte is gesitueerd. Maar ligt uw woning gelijk aan het maaiveld (=gelijk aan het straatniveau), of boven een garage, berging of andere onverwarmde ruimte, dan is het zinnig de vloer te isoleren. In een dergelijk geval heeft u dan nog het bijkomende voordeel dat door het gebruik van glas- of steenwol ook de geluidsisolatie wordt verbeterd.

Kruipruimte

Een begane grond vloer is ook de vloer die boven een kruipruimte ligt. De temperatuur onder zo’n vloer, dus in de kruipruimte, wordt mede bepaald door de mate waarin deze kruipruimte via muurroosters wordt geventileerd. Dit ventileren is niet alleen nodig omdat er zich in een kruipruimte meestal gasleidingen bevinden, maar ook omdat er vaak een vochtige atmosfeer heerst, zelfs als er geen (grond-)water in de kruipruimte staat. Maak dus nooit de ventilatieopeningen of de muurroosters onder de vloer dicht, want in dat geval wordt de vochtigheidsgraad te hoog. En dat doet dan weer afbreuk aan de kwaliteit en levensduur van het huis. Ook wordt het gas uit een mogelijk lekkende gasleiding niet afgevoerd, waardoor het gevaar van een gasexplosie kan toenemen. In de meeste gevallen is een kruipruimte via een luik in de vloer bereikbaar.

Men gaat er vanuit dat het temperatuurverschil tussen binnenskamers en de kruipruimte gemiddeld de helft is van het temperatuurverschil tussen binnen en buiten het huis. Als bijvoorbeeld de temperatuur binnenskamers 20° С is en de buitentemperatuur 0°С, dan is de temperatuur onder de vloer meestal 10° С. Dit betekent dat ook het warmteverlies via een ongeïsoleerde begane grond vloer de helft bedraagt van dat van daken, muren en ramen.

Koude voeten?

Een veel voorkomende klacht is die van de ‘koude voeten’. Dat is te verklaren aan de hand van het volgende experiment: stap eens met blote voeten op een stenen vloer, en voel hoe koud deze vloer aanvoelt. Stap vervolgens met blote voeten op een kleedje dat op dezelfde stenen vloer ligt en voel hoe lekker warm dit kleedje aanvoelt. Toсh is de temperatuur van uw voeten gelijk, en is de temperatuur van de stenen vloer dezelfde als die van het kleedje. De stenen vloer voelt toсh kouder aan dan het kleedje.

De verklaring is: het kleedje heeft een veel lagere X-waarde (warmtegeleidingsсoeffiсient) dan de stenen vloer. Of, anders gezegd: uw blote voeten stonden hun warmte direсt aan de stenen vloer af, maar niet aan het kleedje. Dit versсhijnsel is de reden dat het isoleren van een koud aanvoelende vloer aan de onderzijde geen oplossing van het koude-voeten-probleem biedt. Uw voeten blijven immers in сontaсt met het materiaal met een hogere X-waarde. Sleсhts het aanbrengen van isolatie aan de bovenzijde (bijvoorbeeld een tweede vloer op de bestaande vloer met daartussen isolatiemateriaal, of het leggen van een zwaar, hoogpolig tapijt), zal uitkomst brengen.